Gerechtshof Den Haag 7 mei 2019

ECLI:NL:GHDHA:2019:915

Datum: 07-05-2019

Onderwerp(en): Annotatie: Gerechtshof Den Haag 7 mei 2019 | Effecten fijnstof

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

luchtverontreiniging met stikstofdioxide en fijnstof; eis dat Staat zorgt voor schonere lucht; ontvankelijkheid bij burgerlijke rechter; WHO-richtsnoeren; naleving Richtlijn 2008/50/EG; voorzorgsbeginsel; art. 2 en 8 EVRM.

AvdR-TV (1)

Spreker(s)

mr_Berend-Hoekstra.jpg
mr. Berend Hoekstra

senior consultant luchtkwaliteit Tauw

Bekijk profiel