Raad van State 3 april 2024 Raad van State 3 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 13 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHDHA:2019:915 Gerechtshof Den Haag 7 mei 2019

ECLI:NL:GHDHA:2019:915

Datum: 07-05-2019

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: LegalFlix

luchtverontreiniging met stikstofdioxide en fijnstof; eis dat Staat zorgt voor schonere lucht; ontvankelijkheid bij burgerlijke rechter; WHO-richtsnoeren; naleving Richtlijn 2008/50/EG; voorzorgsbeginsel; art. 2 en 8 EVRM.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Berend Hoekstra

senior consultant luchtkwaliteit Tauw