Gerechtshof Den Haag 8 augustus 2018

ECLI:NL:GHDHA:2018:2050

Datum: 08-08-2018

Onderwerp(en): Omvang nalatenschap

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

De termijn van 3 maanden als bedoeld in artikel 4:193 lid 1 BW ziet op de periode waarbinnen het verzoek om een machtiging tot verwerping moet zijn ingediend. Het hof verenigt zich in zoverre met de uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden van 26 juni 2018, nr. 200.234.320 (GHARL:2018:5920).