Rechtbank Rotterdam 28 december 2023 Rechtbank Gelderland 6 december 2023 Rechtbank Gelderland 5 december 2023 Rechtbank Gelderland 24 november 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHLEE:2012:BV6686 Gerechtshof Leeuwarden 24 januari 2012

ECLI:NL:GHLEE:2012:BV6686

Datum: 24-01-2012

Onderwerp: Het Burgerlijk Wetboek - Meerwerk

Rechtsgebiedenregister: Vastgoedrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Aanneming van werk. I.c. sprake van 'meerwerk' als bedoeld in artikel 7:755 BW. Dat ontslaat aannemer niet van haar uit art. 7:755 BW voortvloeiende verplichting en, op straffe van verval van haar aanspraak op vergoeding, de opdrachtgever tijd te waarschuwen voor de prijsconsequenties van de door hem gewenste aanvulling op het werk. Dat geldt hier temeer omdat de prijs van het meerwerk (€16.606,--) belangrijk hoger is dan de prijs voor het sloopwerk (€ 12.500,--). I.c. heeft de aannemer de waarschuwingsplicht niet nagekomen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)