Hoge Raad 16 februari 2024 Rechtbank Gelderland 7 februari 2024 Hoge Raad 2 februari 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 februari 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSGR:2009:BH5657 Gerechtshof 's-Gravenhage 4 maart 2009

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH5657

Datum: 04-03-2009

Onderwerp: Echtelijke woning en het verrekenbeding

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Beroep tegen tussentijdse beschikkingen. Hof past artikel 356 Rv (analogisch) toe en houdt de zaak aan zich om op de hoofdzaak te beslissen. Rol van afgeschafte en nieuwe wetsartikelen bij uitleg huwelijkse voorwaarden. Haviltexcriterium. Toepassing periodiek verrekenbeding in verband met aandelen in B.V. en daarop niet uitgekeerde winsten. Toepassing van dat beding in verband met aflossingen op hypothecaire lening verbonden met voormalige echtelijke woning, alsmede verrekening waardevermeerdering op grond van verbouwing van die woning. Investeringen in voormalige echtelijke woning door hof in goede justitie bepaald als zijnde voor de helft kosten van de huishouding (noodzakelijke uitgaven voor wonen). Vrouw ontvankelijk in haar appel ten aanzien van niet in dictum neergelegde beslissing van de rechtbank.

Ga naar uitspraak