Rechtbank Den Haag 22 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 13 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 maart 2024 Rechtbank Rotterdam 11 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2024:285 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1 februari 2024

ECLI:NL:GHSHE:2024:285

Datum: 01-02-2024

Onderwerp: NBI man

Overige onderwerpen: Niet-ontvankelijk, behoefte minderjarige, Samenloop, Uitspraken op het gebied van alimentatie in de maanden januari en februari 2024

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nlOntvankelijkheid in verband met indiening beroepschrift bij het verkeerde gerechtshof. Bepaling behoefte kind van wie ouders nooit hebben samengewoond. Door man betaalde partner- en kinderalimentatie voor eerdere ex en andere kinderen van de man komt in mindering op NBI voor bepaling behoefte kind.
Man heeft onvoldoende inzicht gegeven in zijn financiële situatie en het hof niet in staat gesteld zijn draagkracht vast te stellen. Schending van de in artikel 21 Rv neergelegde waarheids- en volledigheidsplicht. Geraden gevolgtrekking. Omdat het hof nu niet het aandeel van iedere ouder in de kosten van het kind kan vast te stellen, gaat het hof voor het bepalen van het aandeel van de vrouw uit van de minimale bijdrage van € 25,- per maand, zoals opgenomen in het rapport alimentatienormen van de Expertgroep Alimentatie. De overige kosten dient de man te dragen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Anne Zonnenberg

advocaat Kehrens Snoeks Advocaten