Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1 oktober 2019

ECLI:NL:GHSHE:2019:3593

Datum: 01-10-2019

Onderwerp(en): Gebrekenregeling

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Vordering tot toekenning van immateriële schadevergoeding wegens ernstige gebreken aan huurwoning. Vordering tot vermindering van huurprijs wegens gebreken aan het gehuurde op de voet van artikel 7:207 BW voor groot deel afgewezen in verband met vervaltermijn van artikel 7:257 BW. Is een vordering tot vergoeding van door gebreken aan gehuurde veroorzaakte immateriële schade op de voet van artikel 6:106 BW mogelijk naast de aanspraak tot vermindering van de huurprijs wegens gebreken aan het gehuurde op de voet van artikel 7:207 BW? Maatstaf. Vervolg op hof ’s-Hertogenbosch 28 mei 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1991.