Vordering tot toekenning van immateriële schadevergoeding wegens ernstige gebreken aan huurwoning. Vordering tot vermindering van huurprijs wegens gebreken aan het gehuurde op de voet van artikel 7:207 BW voor groot deel afgewezen in verband met vervaltermijn van artikel 7:257 BW. Is een vordering tot vergoeding van door gebreken aan gehuurde veroorzaakte immateriële schade op de voet van artikel 6:106 BW mogelijk naast de aanspraak tot vermindering van de huurprijs wegens gebreken aan het gehuurde op de voet van artikel 7:207 BW? Maatstaf. Vervolg op hof ’s-Hertogenbosch 28 mei 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1991.

Spreker(s)

mr.-H.J.-Heynen-image.jpg
mr. Harm Heynen

advocaat Boels Zanders Advocaten

Bekijk profiel
mr.-F.-van-der-Hoek-image.jpg
mr. Frank van der Hoek

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag

Bekijk profiel