Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10 maart 2020

ECLI:NL:GHSHE:2020:884

Datum: 10-03-2020

Onderwerp(en): Samenwoning

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Geen medehuurderschap ex art. 7:267 BW; vordering tot voortzetting van de huur na overlijden van de huurder is te laat ingesteld; het beroep van de verhuurder op de vervaltermijn van artikel 7:268 lid 2 BW is in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, zie HR 21 maart 2003 en 14 november 2003 ECLI:NL:HR:2003:AF2683

ECLI:NL:HR:2003:AK8321

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: