Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Rechtbank Rotterdam 4 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2017:442 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11 januari 2017

ECLI:NL:GHSHE:2017:442

Datum: 11-01-2017

Onderwerp: Art. 7:658 BW

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nlVervolg op HR 27 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:132, NJ 2015/345 m. nt. B.F. Keulen. Op 13 maart 2012 achtervolgt de (Nederlandse) politie op de snelweg in Nederland en Duitsland een door verdachte bestuurde auto. Telkens als de politieauto, bij snelheden tot boven 140 kilometer per uur, aanstalten maakt om de vluchtauto (links) in te halen, stuurt verdachte naar links. Door afremmen en/of bijsturen door bestuurder politieauto komt het niet tot een botsing. Gedragingen van verdachte ten laste gelegd als meermalen gepleegde poging doodslag of zware mishandeling, subsidiair bedreiging.
Verdachte had niet de Nederlandse nationaliteit, maar woonde wel langdurig legaal in Nederland. Op grond van de met ingang van 1 juli 2014 gewijzigde art. 5 en 7 Sr (Wet herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken) is de Nederlandse strafwet met terugwerkende kracht toepasselijk op de ten laste gelegde gedragingen, voor zover begaan in Duitsland.
Hof spreekt vrij van poging doodslag of zware mishandeling omdat niet kan worden vastgesteld dat door de gedragingen van verdachte een aanmerkelijke kans op dood of zwaar lichamelijk letsel van de achtervolgende politieambtenaren bestond. Veroordeling ter zake van bedreiging.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht