Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12 maart 2019

ECLI:NL:GHSHE:2019:974

Datum: 12-03-2019

Onderwerp(en): Voorbereidingsfase –Marktconsultatie

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Aanbestedingswet. Ondeugdelijk gemotiveerde gunningsbeslissing. Stelsel van rechtsbescherming. Is de gesloten overeenkomst (na een oordeel van de voorzieningenrechter) nog vernietigbaar op grond van art. 4.15 lid 1 sub b Aanbestedingswet? Hof beantwoordt die vraag ontkennend.

Vordering tot schadevergoeding onvoldoende onderbouwd. Geen aanleiding voor toewijzing vordering werkelijke proceskosten.