Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12 september 2019

ECLI:NL:GHSHE:2019:3344

Datum: 12-09-2019

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Informatieplicht

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Verzoekschrift ex artikel 4:78 BW; informatie-vraag van legitimaris (niet zijnde erfgenaam) aan executeur-testamentair/enig erfgenaam (bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden erflaatster, op straffe van een dwangsom); toegewezen door rechtbank ; bekrachtigd door het hof ; naar het oordeel van het hof is sprake van schending van artikel 21 Rv door appellant en zijn raadsman

Spreker(s)

mr.-ROUNDEL.jpg
mr. Joost Diks

advocaat Advocaten familie & erfrecht

Bekijk profiel
prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. mr. Freek Schols

advocaat ScholsBurgerhartSchols, hoogleraar Radboud Universiteit

Bekijk profiel
prof.-mr.-Fons-Stollenwerck-1.jpg
prof. mr. Fons Stollenwerck

raadsheer Gerechtshof Den Haag, Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam

Bekijk profiel
mr.-Gertjan-Wouters-1.jpg
mr. Gertjan Wouters

senior rechter Rechtbank Rotterdam, voorzitter Raad van Discipline Den Haag

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: