Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2024 Rechtbank Gelderland 17 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2024 Rechtbank Limburg 10 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2019:3344 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12 september 2019

ECLI:NL:GHSHE:2019:3344

Datum: 12-09-2019

Onderwerp: Informatierecht legitimaris (art. 4:78 BW)

Overige onderwerpen: Informatie en stukken , Informatie legitimaris

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Verzoekschrift ex artikel 4:78 BW; informatie-vraag van legitimaris (niet zijnde erfgenaam) aan executeur-testamentair/enig erfgenaam (bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden erflaatster, op straffe van een dwangsom); toegewezen door rechtbank ; bekrachtigd door het hof ; naar het oordeel van het hof is sprake van schending van artikel 21 Rv door appellant en zijn raadsman

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht