Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Rechtbank Rotterdam 4 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2023:1171 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 april 2023

ECLI:NL:GHSHE:2023:1171

Datum: 13-04-2023

Onderwerp: Voldoende verbeterkans

Overige onderwerpen: Ontslag

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Wwz. Werkgever heeft werknemer niet in voldoende mate in de gelegenheid gesteld haar functioneren te verbeteren (art. 7:669 lid 3 onder d BW). Het hof kent als alternatief voor herstel van de arbeidsovereenkomst een billijke vergoeding aan de werknemer toe.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Marije Schneider

docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep en vice-voorzitter Ontslagcommissie Gemeenten