Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 december 2018

ECLI:NL:GHSHE:2018:5267

Datum: 13-12-2018

Onderwerp(en): Beëindiging

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Gezag van de vader wordt beëindigd, nu de ouders niet in staat zijn om het gezag gezamenlijk uit te voeren en nu de vader niet in staat is om met de moeder te overleggen.

Een uitbreiding van de omgangsregeling zoals deze door de rechtbank is vastgesteld wordt op dit moment niet in het belang van de minderjarige geacht.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: