Rechtbank Rotterdam 3 november 2023 Rechtbank Gelderland 25 oktober 2023 Gerechtshof Amsterdam 17 oktober 2023 Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2023 Gerechtshof Amsterdam 10 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2007:BB9559 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14 augustus 2007

ECLI:NL:GHSHE:2007:BB9559

Datum: 14-08-2007

Uitspraak naam: Albron Food Service

Onderwerp: Geldige opzegging van 7:290

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Vindplaats: Avdr.nlNaar het oordeel van het hof heeft Amphia in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat zij bij dat eigen gebruik van het verhuurde een wezenlijk belang heeft. Het in eigen beheer nemen van de exploitatie biedt haar de mogelijkheid om bij het door haar voorgestane total careconcept de regie in eigen hand te houden en met eigen personeel te werken dat direct kan worden aangestuurd. Bovendien biedt de eigen exploitatie de mogelijkheid om extra inkomsten te genereren die ten goede kunnen komen aan de algemene doelstelling van het ziekenhuis.
Dat Albron van haar kant groot belang heeft bij continuering van de huurrelatie en om die reden bereid is het beleid en de inzichten van Amphia voor wat betreft assortiment, openingstijden enz. volledig te integreren in haar exploitatie, en dat zij bereid is de huisstijl van Amphia te voeren en de wensen van Amphia op het punt van personele bezetting te volgen, doet hieraan in onvoldoende mate af. Dit geldt evenzeer voor de omstandigheid dat Albron wellicht beter dan Amphia in staat is tot een winstgevende exploitatie en door haar ervaring wellicht beter in staat is tot het leveren van een kwalitatief hoogwaardig product, zoals Albron stelt en Amphia betwist. De door Albron gestelde omstandigheden, zoal juist, zijn niet van zodanig gewicht dat het in de rede ligt dat Amphia redelijkerwijs van het concretiseren van haar plannen behoort af te zien.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)