ECLI:NL:GHSHE:2017:5521

Datum: 14-12-2017

Onderwerp: Uithuisplaatsing

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht

Vindplaats: Extern

UithuisplaatsingOndertoezichtstellingOndanks ontbreken verleningsbesluit college B&W toch machtiging tot uithuisplaatsing op verzoek van de raad verleend, nu belang van het kind dit vergt, (1:265b lid 3 BW)

Ga naar uitspraak