Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Rechtbank Rotterdam 4 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2022:1849 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14 juni 2022

ECLI:NL:GHSHE:2022:1849

Datum: 14-06-2022

Onderwerp: Verjaring

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Pensioenrecht. Tussenarrest. Werkgever valt onder de werkingssfeer van de verplichtstelling tot deelneming in Bpf HiBiN en is verplicht om de in het uitvoeringsreglement opgenomen verplichting tot betaling van pensioenpremie na te leven. De vraag is of de premievordering van Bpf HiBiN is verjaard. Het hof heeft het voornemen om daarover prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad en stelt partijen in de gelegenheid om zich hierover uit te laten (art. 392 Rv).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. dr. mr. Mark Heemskerk

advocaat Held Advocaten bijzonder hoogleraar pensioenrecht Radboud Universiteit

mr. Wim Thijssen

advocaat Pensioenadvocaten.nl