Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2019:4187 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14 november 2019

ECLI:NL:GHSHE:2019:4187

Datum: 14-11-2019

Onderwerp: Termijnen

Overige onderwerpen: Transitievergoeding - termijn

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arbeidsrecht WWZ. Verzoek tot gedeeltelijke transitievergoeding. Vervaltermijn van artikel 7:686a lid 4 aanhef en onder b BW is van toepassing. Beroep van werkgever op deze vervaltermijn is niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (artikel 6:248 lid 2 BW).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tijn van Osch

voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden en nu plv. voorzitter van het Hof van Discipline