Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15 februari 2022

ECLI:NL:GHSHE:2022:475

Datum: 15-02-2022

Ontvankelijkheid hoger beroep tussenvonnis waarbij incidentele vordering tot inzage is afgewezen. Geen deelvonnis en geen vonnis als bedoeld in art. 337 lid 1 Rv. Vraag of sprake is van onrechtmatige werknemersconcurrentie door accountant die tevens relatiebeheer had, in hoger beroep alleen jegens bedrijfsopvolger. Geen relatie- en concurrentiebeding. Maatstaf. Geen aanwijzing dat klanten zijn benaderd en bewogen om over te stappen.

AvdR-Podcasts (1)

Spreker(s)