Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15 oktober 2020

ECLI:NL:GHSHE:2020:3197

Datum: 15-10-2020

Onderwerp(en): Pleegouders

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Formeel: bezwaar tegen aanwezigheid jeugdbeschermer tijdens mondelinge behandeling hof aangezien niet is aangetoond dat hij gemachtigde van de GI is: ongegrond verklaard (artikel 1.4.8. ‘Procesreglement Verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven’); bezwaar tegen indienen stukken door GI zonder tussenkomst advocaat: ongegrond verklaard (artikel 1:265k lid 4 BW).

Inhoudelijk: verzoek ex 1:265i lid 1 BW om toestemming van de kinderrechter voor wijziging in het verblijf van een minderjarige die langer dan een jaar in een pleeggezin verbleef: toegewezen en bepaald is dat de minderjarige haar verblijf bij de vader zal hebben, bekrachtiging in hoger beroep; gevolgen van verzuim GI om aan de raad mededeling te doen van voornemen om machtiging uithuisplaatsing te beëindigen (artikel 1:265j lid 2 BW); afwijzing verzoek pleegouders om vaststelling van een ruimere omgangsregeling; afwijzing verzoek moeder om veroordeling van de GI in de proceskosten.

Spreker(s)

Ellen-van-kalveendoek-1.jpg
mr. Ellen van Kalveen

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland voorzitter expertgroep jeugdrechters

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: