Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Rechtbank Rotterdam 4 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2022:3177 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15 september 2022

ECLI:NL:GHSHE:2022:3177

Datum: 15-09-2022

Onderwerp: Overgang van onderneming

Overige onderwerpen: Weigerachtige werknemer & OVO

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nlRichtlijnconforme uitleg van artikel 7:665 BW (richtlijn 2001/23/EG) maakt dat een werknemer recht heeft op een vergoeding indien de termijn tussen (het voorgenomen) besluit tot overgang van onderneming en de daadwerkelijke overgang korter is dan de voor de werkgever geldende ‘fictieve opzegtermijn’.
Werkgever schadeplichtig wegens niet voldoen aan informatieverplichtingen rond de gevolgen van de overgang van onderneming, waaronder het recht op een transitievergoeding. Artikelen 7:611 BW en 7:665a BW

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tijn van Osch

voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden en nu plv. voorzitter van het Hof van Discipline