Hoge Raad 2 februari 2024 Hoge Raad 8 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 november 2023 Rechtbank Noord-Nederland 24 november 2023 Hoge Raad 17 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2017:548 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 februari 2017

ECLI:NL:GHSHE:2017:548

Datum: 16-02-2017

Onderwerp: DNA

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

De rechtbank heeft Sanquin Bloedvoorziening te Eindhoven tot deskundige benoemd op de voet van artikel 194 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Ingevolge artikel 194 lid 2 Rv staat tegen deze beslissing van de rechtbank geen hogere voorziening open. Er zijn door de vrouw ook geen omstandigheden gesteld of gebleken die tot doorbreking van dit appelverbod zouden moeten leiden. Het hof verklaart de vrouw niet-ontvankelijk in het door haar ingestelde hoger beroep.

Ga naar uitspraak