Hoge Raad 2 februari 2024 Hoge Raad 8 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 november 2023 Rechtbank Noord-Nederland 24 november 2023 Hoge Raad 17 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2017:1031 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 maart 2017

ECLI:NL:GHSHE:2017:1031

Datum: 16-03-2017

Onderwerp: Taak persoon

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

huwelijksvermogensrecht; verdeling; uitsluitingsclausule (art. 1:94 lid 2 sub a BW) in internationaal verband; art. 1 P1 en art. 14 EVRM; Hoge Raad 17 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:276); tussentijds beroep in cassatieECLI:NL:HR:2014:3076ECLI:NL:HR:2016:662

Ga naar uitspraak