Rechtbank Rotterdam 3 november 2023 Rechtbank Gelderland 25 oktober 2023 Gerechtshof Amsterdam 17 oktober 2023 Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2023 Gerechtshof Amsterdam 10 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2021:892 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 maart 2021

ECLI:NL:GHSHE:2021:892

Datum: 16-03-2021

Onderwerp: Inleiding

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Uitleg van boetebeding (artikel 25.3) uit de ‘ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW’. Het in dat artikel genoemde minimumbedrag van € 300,-- per maand moet enkelvoudig worden berekend over het totaal aantal huurtermijnen dat in een kalendermaand open staat. Er is dus geen bedrag van € 300,-- per maand verschuldigd voor elke achterstallige huurtermijn (geen cumulatie). Zie in dezelfde zin onder meer hof Arnhem-Leeuwarden 23 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:714, rov. 4.16 en 4.17, en Hof Amsterdam 17 december 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4499, rov 3.7 t/m 3.9. Het hof volgt dus niet de andersluidende oudere rechtspraak zoals onder meer hof Amsterdam 8 september 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3716 en hof Amsterdam 7 juni 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2165.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)