Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 maart 2021

ECLI:NL:GHSHE:2021:763

Datum: 16-03-2021

Onderwerp(en): Huwelijkse voorwaarden

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Kort geding. Executiegeschil. Verzet Opheffing executoriaal beslag. Maatstaf en grieven. Executoriaal beslag voor schuld van man op woning die op naam staat van vrouw. Elke gemeenschap van goederen uitgesloten bij huwelijkse voorwaarden. Verzet vrouw tegen beslag. Geen processuele gevolgen van niet-dagvaarden man ex art. 438 lid 6 Rv. Maatstaf opheffing beslag. Grieven en rechtsstrijd in appel. Vraag of uit verrekenbeding kan volgen dat man de mede-eigendom van de woning heeft verkregen. Uitleg en goederenrechtelijke werking huwelijkse voorwaarden

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: