Hoge Raad 26 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2023:882 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 maart 2023

ECLI:NL:GHSHE:2023:882

Datum: 16-03-2023

Onderwerp: Voorzieningen

Overige onderwerpen: Geen ernstige en duurzame verstoorde arbeidsrealatie, Ontslag

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Arbeidsrecht WWZ / geen sprake van ernstig duurzaam verstoorde arbeidsverhouding / herstel van arbeidsovereenkomst / toewijzing inkomensvoorziening / veroordeling tot terugbetaling transitievergoeding

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tijn van Osch

voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden en nu plv. voorzitter van het Hof van Discipline

mr. Marije Schneider

docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep en vice-voorzitter Ontslagcommissie Gemeenten