Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 oktober 2007

ECLI:NL:GHSHE:2007:BB7964

Datum: 16-10-2007

Onderwerp(en): Vordering tot nakoming huwelijkse voorwaarden voor zover niet in echtscheidingsconvenant geregeld

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vordering tot nakoming huwelijkse voorwaarden voor zover niet in echtscheidingsconvenant geregeld. Beroep op geschillenregeling HV tardief. Uitleg kwijtingsbeding in convenant en beding houdende gezamenlijke eigendom echtelijke woning in HV. Bewijslastverdeling. Beroep op 'leer-Verstappen' verworpen (rov. 4.7).

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel