Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17 augustus 2017

ECLI:NL:GHSHE:2017:3629

Datum: 17-08-2017

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Belanghebbende -begrip

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Gezag.

Beëindiging ex artikel 1:266 BW.

Het hof is voornemens prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad ex artikel 392 e.v. Rv.

In eerste aanleg is het gezag van beide ouders beëindigd.

Eén van de ouders (de vader) is in hoger beroep gekomen van die beschikking, doch alleen voor zover het de beëindiging van zijn gezag betreft. De andere ouder (de moeder) is door de griffie aangemerkt als belanghebbende en in de gelegenheid gesteld verweer te voeren. De moeder heeft een verweerschrift ingediend, tevens houdende incidenteel appel gericht tegen de beëindiging van het gezag van beide ouders.

De prejudiciële vragen hebben betrekking op de procesrechtelijke positie van de moeder.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: