ECLI:NL:GHSHE:2017:5731

Datum: 19-12-2017

Onderwerp: Bewijs van causaal verband en winstderving

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht

Vindplaats: Extern

De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) behartigt de belangen van zuivelproducenten. De vennootschap is een onderneming die plantaardige producten maakt die dienen als vervanging van zuivelproducten zoals melk, yoghurt en (kook)room.In Europese regelgeving is het gebruik van een aantal zuivelbenamingen, waaronder bijvoorbeeld de benamingen “melk”, “yoghurt” en “(kook)room”, beschermd. Deze benamingen mogen alleen worden gebruikt voor zuivelproducten. NZO is van oordeel dat de vennootschap handelt in strijd met deze Europese regelgeving door op de verpakkingen van haar producten en in haar advertenties beschermde zuivelbenamingen te gebruiken. Daarmee wekt de vennootschap volgens NZO de indruk dat haar plantaardige producten zuivelproducten zijn en creëert daarmee verwarring bij de consument. De zuivelindustrie lijdt daardoor schade. NZO vorderde in deze procedure dat aan de vennootschap een verbod werd opgelegd om op haar verpakkingen en in haar advertenties beschermde zuivelbenamingen te gebruiken.Het hof heeft geoordeeld dat uit de uitspraak van het Europese hof van Justitie d.d. 14 juni 2017 (Tofu Town) volgt dat het gebruik van de beschermde termen zoals melk, yoghurt en (kook)room niet is geoorloofd op verpakkingen of in advertenties voor niet-zuivelproducten als die beschermde termen worden gebruikt als naam of als aanduiding voor een niet-zuivelproduct. De vennootschap mag haar producten dus niet onder de namen “yoghurt”, “melk” of “(kook)room” op de markt brengen. De vennootschap mag op de verpakkingen van haar producten of in advertenties wel vermelden dat haar desserts een variatie zijn op yoghurt of als alternatief voor (kook)room kunnen worden gebruikt. In die laatste gevallen gebruikt ze weliswaar de termen “yoghurt” of “(kook)room”, maar de termen worden niet gebruikt als benaming of aanduiding voor haar producten. Een dergelijk gebruik valt niet onder het verbod van de Europese regelgeving.

Ga naar uitspraak