Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Hoge Raad 1 december 2023 Hoge Raad 1 december 2023 College van Beroep voor het bedrijfsleven 19 september 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2022:2693 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2 augustus 2022

ECLI:NL:GHSHE:2022:2693

Datum: 02-08-2022

Onderwerp: Zwaarwegend belang

Rechtsgebiedenregister: Gezondheidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Gezondheidsrecht. Suïcide. Incidentele vordering tot inzage in medisch dossier dochter. Inzagerecht nabestaanden volgens art. 7:458a, onder b en c, BW. Geen melding van incident op grond van Wkkgz. Vermoeden van medische fout. Onwil bij dochter om moeder informatie over actuele situatie te verstrekken, maar geen vastgelegde wil van dochter om inzage te allen tijde te ontzeggen. Ambtshalve beperking van inzage tot gegevens die verband houden met de zelfdoding.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)