Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20 juli 2017

ECLI:NL:GHSHE:2017:3376

Datum: 20-07-2017

Onderwerp(en): Intrekkingsmogelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:686a lid 6 BW

WWZ: art. 7:686a lid 6 BW;

intrekkingsmogelijkheid bij toekenning transitievergoeding?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: