Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 september 2021

ECLI:NL:GHSHE:2021:2910

Datum: 21-09-2021

Onderwerp(en): Annotatie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 september 2021 | Uitleg eis uit het programma van eisen

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Aanbesteding. Uitleg eis uit het programma van eisen. Eis 15 van het PvE is niet in strijd met het transparantiebeginsel. Wanneer meerdere inschrijvers aan een eis een verschillende betekenis toekennen, brengt dit nog niet mee dat een eis in strijd is met het transparantiebeginsel. Daarvan is pas sprake als de bewoordingen van de aanbestedingsstukken, objectief bezien, steun bieden voor die verschillende uitleg. Daarvan is in dit geval geen sprake. Overigens hebben de aanbestedende dienst en inschrijver X eis 15 begrepen op de wijze zoals die eis door het hof is uitgelegd.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: