Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2021:2910 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 september 2021

ECLI:NL:GHSHE:2021:2910

Datum: 21-09-2021

Onderwerp: Uitleg eis uit het programma van eisen

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Aanbesteding. Uitleg eis uit het programma van eisen. Eis 15 van het PvE is niet in strijd met het transparantiebeginsel. Wanneer meerdere inschrijvers aan een eis een verschillende betekenis toekennen, brengt dit nog niet mee dat een eis in strijd is met het transparantiebeginsel. Daarvan is pas sprake als de bewoordingen van de aanbestedingsstukken, objectief bezien, steun bieden voor die verschillende uitleg. Daarvan is in dit geval geen sprake. Overigens hebben de aanbestedende dienst en inschrijver X eis 15 begrepen op de wijze zoals die eis door het hof is uitgelegd.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)