Hoge Raad 26 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Centrale Raad van Beroep 10 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2017:2820 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22 juni 2017

ECLI:NL:GHSHE:2017:2820

Datum: 22-06-2017

Onderwerp: Opzegverbod

Overige onderwerpen: A en B-grond/opzegverbod

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:671b BW, Art. 7:669 lid 3 a BW

Vindplaats: Avdr.nlArbeidsrecht.
WWZ.
Procedure na weigering door het UWV een ontslagvergunning af te geven. Verzoek werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de grond vermeld in artikel 7:669 lid 3 aanhef en onder a BW. Beroep werknemer op opzegverbod wegens ziekte. Voor de vraag of er een opzegverbod wegens ziekte geldt, dat in de weg staat aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, is ingevolge artikel 7:671b lid 7 BW bepalend het moment waarop het verzoek om ontbinding door de kantonrechter is ontvangen (niet het moment waarop het verzoek om een ontslagvergunning door het UWV is ontvangen).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

mr. Wim Wetzels

senior rechter Rechtbank Rotterdam raadsheer-plv. Gerechtshof Amsterdam