Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22 juni 2017

ECLI:NL:GHSHE:2017:2820

Datum: 22-06-2017

Onderwerp(en): Opzegverbod

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:671b BW, Art. 7:669 lid 3 a BW

Arbeidsrecht.

WWZ.

Procedure na weigering door het UWV een ontslagvergunning af te geven. Verzoek werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de grond vermeld in artikel 7:669 lid 3 aanhef en onder a BW. Beroep werknemer op opzegverbod wegens ziekte. Voor de vraag of er een opzegverbod wegens ziekte geldt, dat in de weg staat aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, is ingevolge artikel 7:671b lid 7 BW bepalend het moment waarop het verzoek om ontbinding door de kantonrechter is ontvangen (niet het moment waarop het verzoek om een ontslagvergunning door het UWV is ontvangen).

Spreker(s)

Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
Wim-Wetzels.jpg
mr. Wim Wetzels

senior rechter Rechtbank Rotterdam raadsheer-plv. Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: