Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23 december 2014

ECLI:NL:GHSHE:2014:5494

Datum: 23-12-2014

Onderwerp(en): Ontbinding van de huurovereenkomst woonruimte

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Vordering ontbinding huurovereenkomst en ontruiming gehuurde op basis van huurachterstand. Voor ontbinding op grond van tekortkoming is toerekenbaarheid niet vereist. Het niet kunnen betalen van huur als gevolg van (al dan niet onrechtmatige) detentie is een omstandigheid die voor rekening van de huurder dient te komen. Bovendien heeft huurachterstand mede betrekking op periode voorafgaand aan detentie.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: