ECLI:NL:GHSHE:2019:2825

Datum: 25-07-2019

Onderwerp: Omgangsrecht grootouders

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern

Zorgregeling De gronden die de moeder aanvoert om haar medewerking niet te verlenen aan ter zitting gemaakte afspraken over contact tussen de kinderen en de grootouders zijn ontoereikend. Het behoort tot de ouderlijke verantwoordelijkheid om afspraken die op volwassen niveau ten overstaan van het hof zijn gemaakt na te komen en er voor te zorgen dat er draagvlak bij de kinderen ontstaat hieraan medewerking te verlenen.

Ga naar uitspraak