Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25 oktober 2016

ECLI:NL:GHSHE:2016:4755

Datum: 25-10-2016

Onderwerp(en): Uitleg overeenkomst van huwelijkse voorwaarden

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Uitleg huwelijkse voorwaarden: Is artikel 7 huwelijkse voorwaarden (finale verrekening ingeval van overlijden) ook van toepassing indien de echtscheiding wel is uitgesproken maar nog niet is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand op het moment van overlijden van de vrouw?

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel