Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26 februari 2015

ECLI:NL:GHSHE:2015:627

Datum: 26-02-2015

Onderwerp(en): Bij wie is de rente aftrekbaar?

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Belanghebbende en de heer X zijn geen fiscale partners. Belanghebbende is eigenaar van de eigen woning. Belanghebbende en de heer X hebben een gezamenlijke bankrekening ten laste waarvan de hypotheekrente voor de eigen woning wordt betaald. Belanghebbende wenst de volledige hypotheekrente in aftrek te brengen op haar inkomen uit werk en woning. De Inspecteur heeft de helft van de betaalde hypotheekrente in aftrek toegelaten. Het Hof oordeelt dat belanghebbende niet geslaagd is in de op haar rustende last te bewijzen dat het volledige bedrag aan hypotheekrente op haar heeft gedrukt. Het Hof bevestigt de uitspraak van de Rechtbank.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: