Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27 december 2011

ECLI:NL:GHSHE:2011:BV0667

Datum: 27-12-2011

Onderwerp(en): Bewijsregels

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vordering kennelijk onredelijk ontslag/ Opzegging na twee jaarsperiode artikel 7:629 en 7:658a BW/ Schade voor werknemer?/Overige verplichtingen werkgever vanwege arbeidsongeschiktheid werknemer/relatie arbeidsongeschiktheid en werkzaamheden/Weging van alle omstandigheden/geen vergoeding.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: