Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28 april 2020

ECLI:NL:GHSHE:2020:1448

Datum: 28-04-2020

Onderwerp(en): VARIA

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Vermoeden van verzekeringsfraude. Toepassing Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Comparitie i.v.m. feitelijke gang van zaken. Artikel 7:941 lid 5 BW niet van toepassing in WAM-zaken. Teruggevorderde schadeposten.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: