Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28 april 2020

ECLI:NL:GHSHE:2020:1443

Datum: 28-04-2020

Onderwerp(en): Boetebeding

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

In huurwoning laten inwonen van neef. Geschil over vraag of de huurder zelf zijn hoofdverblijf heeft in het gehuurde. Beding in algemene voorwaarden op grond waarvan de bewijslast ter zake van het houden van hoofdverblijf in het gehuurde onder deze omstandigheden op de huurder ligt. Het beding is niet onredelijk bezwarend, omdat de huurder op de hoogte is, of in ieder geval behoort te zijn, van wat er zich in het gehuurde afspeelt aangezien hij daarover voortdurend de beschikking heeft terwijl dat niet geldt voor de verhuurder. Bewijswaardering.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: