Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28 januari 2020

ECLI:NL:GHSHE:2020:250

Datum: 28-01-2020

Onderwerp(en): VARIA

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Uitleg bepaling verzekeringsovereenkomst, medisch arbeidsongeschiktheidscriterium.

Zonder nadere toelichting, die de overeenkomst niet geeft, hoeft een normaal geïnformeerd en redelijk oplettende consument zonder bijzondere kennis van het verzekeringsrecht niet te begrijpen dat met de omschrijving van het begrip arbeidsongeschiktheid in de overeenkomst wordt afgeweken van de binnen de verzekeringsbranche vastomlijnde betekenis van het begrip arbeidsongeschiktheid, mede gezien de aard van de verzekering en het verzekerde risico.