ECLI:NL:GHSHE:2019:285

Datum: 29-01-2019

Onderwerp: Primaat verschoningsrecht

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

Uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs, bestaande uit geluidsopname die zonder toestemming is gemaakt van een gesprek met een getuige waarvan bekend was dat die zich in verband met het geschil wilde beroepen op het familiaal verschoningsrecht van artikel 165 lid 2 sub a Rv. De wetgever heeft op dit punt geoordeeld dat het belang van de waarheidsvinding moet wijken voor het recht van de getuige om geen verklaring af te leggen inzake geschillen van – kort gezegd – bloed of aanverwanten tot in de tweede graad. Gestelde mishandeling bewezen? Bewijswaardering (waarbij de van het bewijs uitgesloten geluidsopname niet in de beoordeling is betrokken).

Ga naar uitspraak