Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 november 2016

ECLI:NL:GHSHE:2016:5317

Datum: 29-11-2016

Onderwerp(en): Onderzoeksplicht franchisenemer

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Huur bedrijfsruimte. Dwaling. Vervolg op HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3424. Er bestond niet erg harde wetenschap ten aanzien de bestemmingsplanproblematiek. Spreekplicht niet aangenomen in het licht van tal van bijzondere omstandigheden.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: