Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3 juni 2021

ECLI:NL:GHSHE:2021:1653

Datum: 03-06-2021

Onderwerp(en): Verzet

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Procedure na verwijzing (HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1311)/ Kantonrechter heeft ten onrechte artikel 4:218 lid 3 BW buiten toepassing gelaten/Toetsing van beleid gerechtelijke vereffenaar aan 4:218 lid 3 BW e.v. enerzijds dan wel artikel 1:374 BW anderzijds geschiedt aan hand van zelfde maatmancriterium (redelijk handelend vereffenaar/ uitgebreide toetsing/ alle bezwaren oorspronkelijke verzoekers verworpen/ beslissing kantonrechter vernietigd/ geen proceskostenveroordeling gezien aard van de zaak

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: