Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Rechtbank Rotterdam 4 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2022:1405 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3 mei 2022

ECLI:NL:GHSHE:2022:1405

Datum: 03-05-2022

Onderwerp: Re -integratie

Overige onderwerpen: Loonbetaling bij ziekte

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2022:307. Artikel 7:638, lid 8 BW: afboeken van vakantiedagen voor verlof dat is vastgesteld vóór ziekmelding, maar genoten na ziekmelding. Instemming van werknemer? Toepasselijkheid wilsverklaringsleer (art. 3:34 en/of 3:35 BW).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

mr. Ben van Meurs

advocaat KampsVanBaar Advocaten