Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Raad van State 25 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2020:4111 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31 december 2020

ECLI:NL:GHSHE:2020:4111

Datum: 31-12-2020

Onderwerp: Koning geen orgaan

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern


BPM. Gemachtigde geweigerd wegens beledigend taalgebruik. Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens ontbreken machtiging. Naar rechtbank Gelderland verstuurde machtiging behoefde niet te worden doorgezonden, omdat gemachtigde bewust dit stuk naar een verkeerde instantie heeft gestuurd. Hier is sprake van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht (art. 6:15 Awb).

Ga naar uitspraak