Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6 april 2017

ECLI:NL:GHSHE:2017:1484

Datum: 06-04-2017

Onderwerp(en): Uitleg samenlevingsovereenkomst en huwelijkse voorwaarden

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 1:141 BW

Verdeling.

Verrekening.

Samenleving.

Huwelijksvermogensrecht. Omzetting samenlevingsovereenkomst in huwelijk. Uitleg samenlevingsovereenkomst en huwelijkse voorwaarden. Voorhuwelijkse pensioenaanspraken. Pensioenverevening. Buitenlandse pensioenen. Pensioen in eigen beheer. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Afwikkeling huwelijkse voorwaarden: peildatum; ontbindingsvergoeding; werknemersparticipaties; aandelen(opties); “opgepotte winst” (art. 1:141 lid 4 BW).

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel