Kredietregistratie door banken en AVG – Welke rechtmatigheidsgrond ? – Recente opvatting Autoriteit Persoonsgegevens – Toepasselijkheid artikel 6 lid 1 onder c AVG – Geen noodzaak prejudiciële vragen - Santandertoets – compensatie kosten vanwege aard zaak

Spreker(s)

mr.-Olaf-van-Haperen.jpg
mr. Olaf van Haperen

advocaat Eversheds Sutherland

Bekijk profiel
Marijn-Rooke.jpg
mr. Marijn Rooke

advocaat Eversheds Sutherland

Bekijk profiel
2020-12-16-11_51_13-judith-vieberink-Google-Zoeken.png
mr. J. Vieberink

advocaat Eversheds Sutherland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: