Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6 augustus 2020

ECLI:NL:GHSHE:2020:2536

Datum: 06-08-2020

Onderwerp(en): Centraal Krediet Informatiesysteem & BKR

Rechtsgebiedenregister: ICT-recht

Kredietregistratie door banken en AVG – Welke rechtmatigheidsgrond ? – Recente opvatting Autoriteit Persoonsgegevens – Toepasselijkheid artikel 6 lid 1 onder c AVG – Geen noodzaak prejudiciële vragen - Santandertoets – compensatie kosten vanwege aard zaak

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: