Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6 mei 2021

ECLI:NL:GHSHE:2021:1369

Datum: 06-05-2021

Onderwerp(en): Ontbinding

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Arbeidsrecht WWZ. Het hof is van oordeel dat sprake is van een voldragen d-grond en dat de kantonrechter terecht op die grond het verzoek van werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met werknemer heeft toegewezen. Het hof wijst dan ook het primaire verzoek van werknemer tot veroordeling van werkgever tot herstel van de arbeidsovereenkomst en zijn subsidiaire verzoek tot veroordeling van werkgever tot betaling van een billijke vergoeding op grond van artikel 7:683 lid 3 BW af. Het hof ziet onder deze omstandigheden evenmin aanleiding om aan werknemer op diens verzoek een vergoeding voor een outplacement traject toe te kennen; nog daargelaten dat artikel 7:683 lid 3 BW daarvoor geen juridische grondslag biedt.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: