Gerechtshof 's-Hertogenbosch 7 juli 2020

ECLI:NL:GHSHE:2020:2026

Datum: 07-07-2020

Uitspraak naam: Facebookmoord/eindbeslissing

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Hoge Raad 21 april 2017 | Facebookmoord

Rechtsgebiedenregister: Letselschaderecht

Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid ouders pro se voor onrechtmatige gedraging 14-jarige zoon; art. 6:169 lid 2 BW. Shockschade, affectieschade. Geding na verwijzing door HR, ECLI:NL:HR:2017:757

Zie voorts: ECLI:NL:GHARL:2015:9813

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: