WWZ

Werkgever heeft de betaling van het loon stopgezet omdat werknemer, hoewel hij daartoe volgens werkgever in staat was, niet bereid was om passende arbeid bij haar te verrichten (art. 7:629 lid 3 sub c BW). Werknemer heeft zich vervolgens neergelegd bij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de grond vermeld in art. 7:669 lid 3 aanhef en onder g BW (g-grond). Werknemer verzoekt in hoger beroep (door)betaling van het loon tot het einde van zijn arbeidsovereenkomst en een billijke vergoeding (art. 7:671b lid 8 onder c BW).

Spreker(s)

Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
Ben-van-Meurs-800x600.jpg
mr. Ben van Meurs

advocaat KampsVanBaar Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: