Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 mei 2017

ECLI:NL:GHSHE:2017:2100

Datum: 09-05-2017

Onderwerp(en): Vernietiging huwelijkse voorwaarden

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Familierecht. Vernietiging van huwelijkse voorwaarden houden uitsluiting van gemeenschap van goederen en een beperkte gemeenschap.

Is gedwaald ten aanzien van de omvang van de beperkte gemeenschap? Is de vrouw misleid bij een aandelenverkoop voorafgaande aan het huwelijk?

Valt de hypotheekschuld in de beperkte gemeenschap? Beroep op gebrekkige beheersing Nederlandse taal en ontbreken tolk.

Bewijslastverdeling.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: